Menighedsråd

Post til menighedsrådet - benyt venligst adressen: Ketting Menighedsråd, Kirkevænget 7, 6440 Augusteborg

E-post til menighedsrådet - benyt venligst den officielle adresse: 8991@sogn.dk

 

 

Ketting menighedsråd: 

 

Formand            (E-mail tovelind-dk@hotmail.com)
Tove Lind - Sebbelev Skov 1, 6440 Augustenborg                        tlf. 7447 2779 eller 2494 7913  

 

Næstformand     (E-mail psdam@bbsyd.dk)
Poul Steffen Dam - Smedegade 36, Ketting, 6440 Augustenborg,  tlf. 2825 1487

 

Kontaktperson  (E-mail Thomsen.291249@gmail.com)
Jørn Thomsen - Osbæk 34, 6440 Augustenborg                           tlf. 4079 3201

 

Kirkeværge (uden for menighedsråd) E-mail hardylaurids@gmail.com
Hardy Beck Stavensbølgade 32 6440 Augustenborg                     tlf. 2045 4620

 

Valgt kasserer  (Email ch@bbsyd.dk)
Claus Hansen       Landevejen 5,   6440 Augustenborg                 tlf. 6166 2589

 

Sekretær  (uden for menighedsråd)          Email: sfv@hotmail.dk
Sine Voss Stevninggade 32, 6430 Nordborg                                tlf. 5328 0930

 

Medlemmer: (E_mail susannastefansson@gmail.comgitterequate@gmail.com)
Susanna Stefansson Nøddehegnet 14, 6440 Augustenborg           Tlf. 2966 7322
Gitte Requate - Ramserl 10, Ketting                                            tlf. 2878 0107

 

Suppleanter (E_mail marthajorgensen@hotmail.com; skulistefansson@gmail.com)
Martha Jørgensen - Brombærhegnet 3, Augustenborg                  tlf. 2336 0502
Skuli Stefansson - Nøddehegnet 14, Augustenborg                      tlf. 2630 2629

 

Regnskabsfører
Det fælles regnskabskontor - Ringgade 98A, 6400 Sønderborg,    Tlf. 7442 7503
Mail: dfr@christianskirken.net

 

Øvrige medlemmer   

 

Medarbejder repræsentant
Graver & kirketjener Finn Voss - tlf: 2929 8559 (privat) E_mail sfv@hotmail.dk
(privat)

UDVALG

Valgbestyrelse
Tove Lind,
Poul Steffen Dam, Jørn Thomsen.

Kirke- og kirkegårdsudvalg 
Jørn Thomsen,
 Tove Juulsgaard Lind, (Hardy Beck)

Præstegårdsudvalg
Jørn Thomsen,
Claus Hansen, Jørn Thomsen, (Hardy Beck)

 
Aktivitetsudvalg
Poul Steffen Dam, (Ledig), Jenny Skovmand, Susanna Stefansson, Gitte Requate 

Kirkeblad, Hjemmeside

Anne Margrethe Hvas (redaktør), Poul Steffen Dam

Kirkebogsfører

Sognepræsten

Kirkegårdsprotokol

Graveren & Kirkeværgen

Underskrifts berettigede

Formanden & Næstformanden

Kontaktperson
Jørn T. Thomsen