Menighedsråd

 


 

Post til menighedsrådet - benyt venligst adressen: Ketting Menighedsråd, Kirkevænget 7, 6440 Augusteborg

E-post til menighedsrådet - benyt venligst den officielle adresse: 8991@sogn.dk

 


 

Ketting menighedsråd: 

Formand            (E-mail tovelind-dk@hotmail.com)
Tove Lind - Sebbelev Skov 1, 6440 Augustenborg tlf. 74 47 27 79 eller 24 94 79 13  

Næstformand     (E-mail psdam@bbsyd.dk)
Poul Steffen Dam - Smedegade 36, Ketting, 6440 Augustenborg, tlf. 28 25 14 87

Kontaktperson  (E-mail thomsen34@email.dk
Jørn Thomsen - Osbæk 34, 6440 Augustenborg tlf. 4079 3201 eller 74 47 22 01

Kirkeværge
Jytte Nielsen - Blommehegnet 12, 6440 Augustenborg tlf. 74 47 22 62 eller tlf. 4118 07047

Valgt kasserer  (Email ch@bbsyd.dk)
Claus Hansen       Landevejen 5,   6440 Augustenborg  tlf. 6166 2589

Sekretær          (Email susannastefansson@gmail.com)
Susanna Stefansson - Nøddehegnet 14, 6440 Augustenborg tlf. 2966 7322

Suppleanter
Gitte Requate - Ramserl 10, Ketting
Martha Jørgensen - Brombærhegnet 3, Augustenborg
Skuli Stefansson - Nøddehegnet 14, Augustenborg

Regnskabsfører
Det fælles regnskabskontor - Ringgade 98A, 6400 Sønderborg, Tlf. 74 42 75 03, Mail: dfr@christianskirken.net

Øvrige medlemmer   

Medarbejder repræsentant
Graver & kirketjener Finn Voss

 

 

 

 

UDVALG

Valgbestyrelse
Tove lind, Poul Steffen Dam, Jørn Thomsen.

Kirke- og kirkegårdsudvalg 
Jytte Nielsen, Jørn Thomsen, Tove Juulsgaard Lind 

Præstegårdsudvalg
Claus Hansen, Jørn Thomsen, Jytte Nielsen.

Aktivitetsudvalg

Poul Steffen Dam, Annette Birk, Jenny Skovmand, Susanna Stefansson, Gitte Requate 

Kirkeblad, Hjemmeside

Annette Birk (redaktør), Poul Steffen Dam

Kirkebogsfører

Sognepræsten

Kirkegårdsprotokol

Graveren & Kirkeværgen

Underskrifts berettigede

Formanden & Næstformanden

Kontaktperson
Jørn T. Thomsen