Præster & ansatte

Sognepræst/Provst kbf. (fredag fridag)

Anne Margrethe Raabjerg Hvas kbf. (30% af præstestillingen) 
Ramserl 20, Ketting
6440 Augustenborg
Tlf: 3060 7330 E-mail: AMRH@KM.DK

 

Konstitueret sognepræst indtil 1. juli 2018 (mandag fridag)


Frederik Birkler (70% af præstestillingen indtil 1. juli 2018)

Træffes bygaden 13, Asserballe efter aftale

6440 Augustenborg

Tlf: 4076 7611 E-mail fbi@km.dk

 

Organist & korleder

Jenny Skovmand
Asserballe station 13
tlf. 7447 3142 eller 5150 1281 e-mail jennyskovmand@bbsyd.dk

Graver & Kirketjener træffes ti. - fre. 08:00 - 16:00 (Ring og træf aftale)

E-mail: kettingkirke@besked.com

Tlf: Graver kontor Brug 2491 2394 (NB: gl. nr. 7447 2394 nedlægges på et tidspunkt)


Graver & kirketjener

Finn Voss
Stevning Gade 32 
6430 Nordborg

Medhjælper

Keld Valentin Maron
Egebjergvej 1
6430 Nordborg